Aplikace ObčanServer (verze 2) Břidličná spuštěna v srpnu 2019.


Seznam vložených mapových kompozic:

  • Katastrální mapa

  • KN - druh pozemku

  • Ortofotomapa 2018

  • Ortofotomapa 2015