Aplikace ObčanServer (verze 2.0.1) Horní Bludovice spuštěna v březnu 2019.


Seznam vložených mapových kompozic:

  • Katastrální mapa

  • KN - druh pozemku

  • Územní plán

  • Ortofotomapa 2015

  • Ortofotomapa 2014

  • Ortofotomapa 2012

  • Ortofotomapa 2006

  • Ortofotomapa 2003