Aplikace ObčanServer (verze 2) Jeseník nad Odrou spuštěna v červenci 2017.


Seznam vložených mapových kompozic:

  • Katastrální mapa

  • KN - druh pozemku

  • Ortofoto 2015

  • Ortofoto 2014

  • Ortofoto 2012

  • Územní plán

  • Pasport hřbitova