Aplikace ObčanServer (verze 2) Krčmaň spuštěna v červenci 2017.


Seznam vložených mapových kompozic:

  • Katastrální mapa

  • KN - druh pozemku

  • Ortofoto 2014

  • Územní plán

  • Pasport hřbitova