Aplikace ObčanServer Město Libavá spuštěna v březnu 2017.


Seznam vložených mapových kompozic:

  • Katastrální mapa

  • KN - druh pozemku