Aplikace ObčanServer (verze 2.0.1) Rohov spuštěna v březnu 2019.


Seznam vložených mapových kompozic:

  • Katastrální mapa

  • KN - druh pozemku

  • Územní plán

  • Ortofotomapa 2015