Aplikace ObčanServer (verze 2.0.1) Rychvald spuštěna v srpnu 2019.


Seznam vložených mapových kompozic:

  • Katastrální mapa

  • KN - druh pozemku

  • Územní plán

  • Ortofotomapa 2016

  • Ortofotomapa 2014

  • Ortofotomapa 2012